Forside


TERRORANGREBET NEW YORK
11. SEPTEMBER 2001

 


Man hører ofte spørgsmålet:

Hvad tror du om 11. september?

Spørgsmålet er det rene vrøvl, for alle de fænomener, der viste sig under terrorangrebet, hører ind under naturvidenskaberne, og naturvidenskabelige spørgsmål afgøres ikke gennem tro men gennem eksperimenter.
 
jeg vil her komme med forslag til et eksperiment, som vil kunne afgøre et af de vigtigste spørgsmål på fuldstændig objektiv måde.

Altså uden hensyn til
hvilke yndlingsideer man måtte dyrke på forhånd.
Tekniske Undersøgelser
på Ground Zero.

Terroraktionen, som 11. september 2001 ødelagde World Trade Center og dræbte 3000 mennesker, er en af de største forbrydelser, der nogensinde er begået på amerikansk jord, og man ville nu betragte det som en selvfølge at regeringen havde sat NIST til at undersøge hver detalje af forbrydelsen.


National Institute of Standards and Technology (NIST).
USA's teknologiske institut.


Til omverdenens forbløffelse erklærede præsident Bush imidlertid, at sagen skulle undersøges så lidt som muligt. Nu skulle terroristerne bekæmpes, og så man kunne ikke spilde tiden med at ligge og rode rundt i ruindyngerne.911 commissionDet var bestemt ikke alle, der var tilfreds med den amerikanske regerings behandling af sagen. Grupper bl.a. af ofrenes efterladte krævede en grundig undersøgelse af terrorangrebet, og efter 15 måneder – december 2002 – blev der nedsat en komite til at undersøge hele sagen. Den fik tildelt et beløb på 15 mill. $. Det beløb er ofte blevet sammenlignet med de 60 mill. $, som man brugte på at fastslå, hvor Bill Clinton havde haft sine ædlere dele i forhold til en ung praktikant.

Kommissionens medlemmer har alle klaget over, at de blev modarbejde af regeringen, der nægtede at udlevere materiale og undertiden gav falske oplysninger.

Opklaringen af angrebet havde tilsyneladende stadig ikke høj prioritet.Det betød at det senere var vanskeligt at give præcise forklaringer, fordi de sparsomme kendsgerninger alt for ofte måtte blandes op med påstande og formodninger.  


 
Her er to eksempler.

På jorden foran teknikerne lå flere hundred tusind tons af de sønderbrudte stålskeletter. Hvis man blot havde undersøgt stålsøjlernes brudflader, kunne eksperter hurtigt have fastslået, om der havde været anvendt sprængstof, og vi kunne have undgået de forbitrede diskussioner om årsagen til tårnenes kollaps. Det fik de imidlertid ikke lov til. Resterne blev samlet sammen, så hurtigt det kunne lade sig gøre, og derpå sejlet til forskellige steder i Sydøstasien, hvor de blev smeltet om.


 

På samme måde gik det med den pulveriserede beton. Ifølge loven skal man

undersøge for rester af sprængstof, når der er tale om større ødelæggelser. Det skete

ikke – støvet blev fejet sammen og deponeret.

 

Efter sådan at have ødelagt bevismaterialet kunne myndighederne naturligvis med en

vis ret påstå, at man ikke kunne finde tegn på, at der havde været anvendt

sprængstoffer.

Flykaprerne

Det var ikke kun de tekniske undersøgelser, der blev forsømt. Der var også

spørgsmålet om, hvordan de 19 arabere var lykkedes med deres angreb.


De lufthavne
som flykaprerne tog af sted fra var naturligvis rigeligt forsynet med overvågningskameraer. Alligevel var det ikke muligt at finde et eneste billede af nogen af flykaprerne.


Det er en gåde hvordan de er kommet om bord. Der var ikke udstedt boardingpas til dem, og de stod ikke på passagerlisterne. Tilsyneladende har de overhovedet ikke passeret indcheckningen.


Hvordan havde de, blot bevæbnet med boxcutters og plasticknive, overmandet 10 til 20 gange så mange passagerer og besætningsmedlemmer?


Og hvordan havde de derefter udmanøvreret USA’s luftforsvar, så de uden problemer nåede frem til Pentagon?


Danske militæreksperter mente, at flykaprerne måtte have haft en meget stor organisation i ryggen, muligvis et helt land. Hvis man ville beskytte sig mod fremtidige angreb, ville det så ikke have været en god ide at optrevle en sådan organisation.


Det er et synspunkt som nu deles af de personer der sad i 911 commission.


All of the Chairs of the 9/11 Commission and the Congressional Investigation Into 9/11 Say It’s “Implausible” that the 9/11 Hijackers Acted Without Government Backing.

Læs mere Her

 


En del af flykaprerne havde været elever på en flyveskole i byen Venice i Florida.

Men det var ikke en undersøgelseskommission, der tog til Venice, men derimod

journalisten Daniel Hopsicker, der senere skrev bogen "Welcome to terrorland". Han

kunne hurtigt aflive myndighedernes påstand om, at flykaprerne havde været fromme

og stærkt troende, men naturligvis fanatiske muslimer.


De havde haft godt med penge og havde levet det søde liv på stripbarer.

Mohammed Attas affære med stripperen Amanda Keller
blev senere godt stof i ugepressen

En erfaren journalist har formuleret følgende råd:
 "Hvis du vil finde ud af hvad der er op og ned i en sag,
så læg mærke til, hvad de indblandede personer siger i løbet af de første 24 timer.
Derefter begynder de nemlig at redigere og samordne deres forklaringer
."

Udtalelser fra de første døgn  
Videoen "Den sunde Skepsis" er en 26 minutter lang video,
der kommer ind på mange aspekter.
Den indeholder bl.a. Nyrups forklaring.

 
Den sunde Skepsis


Poul Nyrup fortæller i dette videoklip, at nogen havde informeret ham om
kollapset af det første tårn 5 - 10 minutter før, det skete.

Embedsmænd forsøger nu at påstå, at han i virkeligheden ikke sagde det, han sagde.

Nyrup havde forhåndsviden

Udskrift af Poul Nyrups sekvens.

På samme tid træder daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind i statsministeriet
for at holde et sikkerhedsrådsmøde.

Poul Nyrup: Nogenlunde som jeg træder ind i statsministeriet,
får jeg at vide at det første tårn nu er helt kollapset.
Jeg får en melding 5 – 10 minutter før at det fysisk sker,
at nu er der overhængende risiko for at tårnene kollapser,
så jeg vidste at katastrofen var på vej
og får det så endelig bekræftet i det øjeblik, jeg træder ind i huset.Så lidt og så betydningsfuldt.
Poul Nyrup fik en oplysning,
som end ikke brandfolkene i New York havde del i.
Hvem gav ham den oplysning?
Hvorfor prøver man at benægte det?

Senere havde han glemt alt
STÅLRAMME - KONSTRUKTIONER

Når man virkelig skal bygge i højden - sådan som man gjorde det i WTC - så rejser man bygningen som et stålskelet, der er den bærende konstruktion, hvor man senere kan fæste vægge og gulve.

I USA kalder man den slags bygninger steel-framed highrisers. Vi bygger ikke sådan i Danmark, og vi har ikke noget officielt navn til dem. Her vil vi betegne dem som stålrammebygninger.Højhus under opførelse

CONTROLLED DEMOLITION

 Også stålrammebygninger kan blive gamle og udtjente, så de skal rives ned. Det vil sikkert stå klart, at det ville være en uoverkommelig opgave, hvis man skulle udføre arbejdet med skærebrændere og vinkelslibere, så i praksis foregår det altid med sprængstoffer. Det er den proces man kalder controlled demolition, og vi vil i mangel af bedre bruge den amerikanske betegnelse

Det er en kunst at sprænge et stålskelet så præcist, at bygningen synker ned og lægger sig i sin egen grundplan. Det er et vanskeligt og langvarigt arbejde at anbringe sprængladninger alle de nødvendige steder, og kun et mindre antal specialiserede firmaer formår at gøre det. Der findes ikke nogen egentlig uddannelse i faget, så hvis man ønsker at beskæftige sig med det, må man gå i lære i et af de firmaer, der har lært sig kunsten.


Controlled Demolition - sådan ser det ud

 


Hvis man ser grundigt efter, vil man opdage, at den øverste del af tårnet løsriver sig og vælter om på siden.

Skyldes det brændende møbler?


  SYDTÅRNET KOLLAPSER           
Problembarnet bygning 7
World Trade Center bestod af syv bygninger. Bygning 1 og 2 var Twin Towers, og

enhver ved, at de styrtede sammen tidligt om formiddagen den 11. september.

Derimod er det mindre kendt at et tredje tårn kollapsede samme eftermiddag kl. 5.21

pm lokal tid. Det var tårn nr. 7 der siden har påkaldt sig ganske kraftig interesse.Hvorfor blev det holdt hemmeligt?

Tårnet blev i de første mange år overhovedet ikke nævnt i pressen og i de elektroniske

medier. Efterhånden begyndte det at dukke op på nettet, hvor mange til deres

forbløffelse kunne konstatere, at der altså havde været 3 tårne, der styrtede sammen

den dag.

Forbløffelsen blev ikke mindre, når disse folk begyndte at skrive læserbreve til deres

avis og opdagede, at de konsekvent blev afvist.

Bygning 7 var godt nok mindre end Twin Towers, men med sine 186 m og 47 etager

var det alligevel en anseelig bygning.

Hvis aviserne vil undskylde sig med, at dette tårn var så fuldstændig ligegyldigt, at det

ville være meningsløst at skrive om det, så lad os høre det af deres egen mund.

Det er imidlertid svært at undertrykke en mistanke om, at "nogen" har ønsket at bygning 7 ikke skulle omtales, og at medierne har imødekommet dette ønske.

Hvis dette var sket i et fjernt land af den slags, som vi helst ikke vil sammenlignes

med, så ville man have givet det et grimt navn.

I dag hvor historien er kommet for dagen, ville det være en god ide at få opklaret mediernes rolle sagen.


Hvorfor styrtede det sammen?

Det var ikke ramt af nogen flyver. Der var opstået brande, men der er ingen

dokumentation for, at de skulle være særlig voldsomme, og når man tænker på, hvor

kraftige sådanne stålskeletter er, så gav det noget af et hovedbrud at forestille sig,

hvad der så pludselig havde brækket det i stumper og stykker.


Hvad har man af bevismateriale?

Eftersom det fysiske bevismateriale var blevet destrueret, måtte man overvejende

støtte sig til de videooptagelser, der var blevet lavet på dagen.KOLLAPS AF BYGNING 7

Her ser man taget synke ned som en ubrudt flade, og det vil sige at alle de 81 søjler

som havde båret bygningen må være knækket i samme splitsekund. Og de var ikke

kun knækket et enkelt sted - så ville man jo have set 162 søjlestumper á 90 m længde,

så søjlerne må - lavt regnet - være knækket 6 til 8 steder. Det giver som minimum 500

samtidige brud.

Ruinerne af bygning 7

Fysikeren David Chandler mente ud fra optagelserne at kunne påvise, at der var tale

om et frit fald over de 100 m, hvor bygningen kunne ses, inden den forsvandt ned bag

de omgivende huse.

Det var en ret afgørende påstand, for et frit fald forekommer kun, når enhver

modstand mod faldet forinden er fjernet. Altså - noget måtte pludselig have slået

tårnets søjler til pindebrænde. Chandlers påstand blev bestridt af NIST (USAs

teknologiske institut), men de har siden bøjet sig og medgivet, at de 32 m faktisk var et

frit fald.I betragtning af spørgsmålets vigtighed, kunne man godt ønske sig, at et internationalt team af fysikere fik det endelig afgjort.

Hypoteser om bygning 7

På videooptagelserne kan man ikke se længere end til muren - hvad der sker inde i bygningen er skjult for os. Så uanset hvad man tænker om om kollapset af bygning 7, så kan det kun blive en hypotese.


Sprængstofhypotesen.

De bevarede videooptagelser viste kort og godt et forløb, der udefra set ikke kunne skelnes fra en controlled demolition, og det gav naturligvis ophav til en hypotese om, at bygningen var blevet sprængt i luften med vilje.


Sammenligninger  


Side by sideDanny Jowenko


Danny Jowenko var chef for et hollandsk nedrivningsfirma og havde altså som sit

arbejde at udføre controlled demolition. Han havde som så mange andre aldrig hørt

om bygning 7, så da han i TV blev præsenteret for videooptagelsen, var den ganske ny for ham. Men han var ikke i tvivl. 


Jowenkos forklaring

Sprængstofhypotesen var ikke nogen uskyldig historie. Hvem skulle have haft

mulighed for at anbringe sprængstoffer i en bygning, hvor der arbejdede flere

hundrede mennesker og som var fyldt med sikkerhedspersonale? Og som et ekstra

krydderi så havde CIA en stor afdeling i huset. Hvis det havde været en eller anden

hemmelig organisation, der stod bag, ville den have været nødt til at snige sig ind i

bygningen forbi alle sikkerhedsfolkene med alt sit sprængstof, og det ville den selvsagt

aldrig være sluppet godt fra. Så vidt er vist alle enige.

Men nu mente en del af kritikerne jo også, at det var folk fra det amerikanske

establishment, der stod bag, og dermed ville sagen unægtelig stille sig noget

anderledes. Hvis sikkerhedstjenesten samarbejdede eller ligefrem organiserede

forbrydelsen, ville det ikke være noget problem at lukke folk ind. F.eks. fik de tre tårne

efterset og udbedret deres elevatorer i månederne op til angrebet, så i den periode må

der have været mange fremmede mennesker, der arbejdede tæt op ad de søjler, der

bar huset. Blev disse fremmede så ikke "opdaget"? Det kan der ikke herske nogen tvivl

om, at de blev, men når man har fået at vide, at der skal foregå reparationer, hvem vil

da undre sig over at se mænd i kedeldragter og med et lille skilt dinglende fra

brystlommen.

Det her skal ikke være nogen beskyldning om, at reparatørerne i virkeligheden var

hyrede sabotører, men når man har begivet sig ud på hypotesernes overdrev, må man

også indrømme, at det rent teknisk ville have været muligt. 

I denne forbindelse er der nogle, der har hæftet sig ved, at præsidentens bror Marvin

P. Bush var en af cheferne for sikkerhedstjenesten.

Kort sagt - en påstand om controlled demolition, var de facto en påstand om, at

regeringen var indblandet i terrorangrebet, og det var selvsagt uspiseligt for det

officielle USA. Men dermed blev man så nødt til at finde en anden mekanisme, der

kunne forklare det, man så på videooptagelserne.


Brandhypotesen

Den officielle rapport der udkom i november 2008 mente ikke at stålskelettet havde lidt

nævneværdig skade under angrebet på Tvintowers og fastslog, at det var brandene,

der havde udløst kollapset - muligvis ved at en stålbjælke havde udvidet sig i varmen

og udøvet et pres.


Der findes ingen fortilfælde.

Mens controlled demolition er en ganske dagligdags hændelse, så findes der ikke et eneste dokumenteret tilfælde af, at en brand har kunnet ødelægge en bygning med stålskelet.

Det udelukker selvfølgelig ikke tanken om, at det kunne ske engang i fremtiden, og det er helt fint, at man stadig udforsker hypotesen.

Det fantastiske i situationen er imidlertid, at forsvarerne af den officielle teori i voldsomme vendinger kræver, at befolkningen helt ukritisk skal acceptere en hypotese, der aldrig er blevet bevist i praksis, og betragte den som en fastslået sandhed.

                  
Man har heller aldrig bevist, at Loch Ness Uhyret eksisterer. Ville du tro på det, hvis regeringen krævede det af dig?Brandhypotesen diskuteres også på de højere læreanstalter.

Kristian Herz er professor på Danmarks tekniske Universitet. Han er positiv overfor brandhypotesen, og han udtaler følgende om bygning 7:


»Sammenstyrtningen ser ud til at foregå lige efter bogen. Ved langvarige brandforløb med begrænsede temperaturer, som der netop rapporteres om for denne bygning, vil en sammenstyrtning som følge af brande meget vel kunne ske adskillige timer efter, at brandene er opstået.«

»Og sammenstyrtningen vil meget vel kunne ske, som vi ser på billeder og film derfra. Der er altså ikke noget mærkeligt i det, vi ser, som kan få mig til at tænke i mere eksotiske forklaringer,« forklarer Kristian Hertz fra DTU Byg.OG HERMED ER VI NÅET FREM TIL DET AFGØRENDE PUNKT

Brand eller controlled demolition?
Sådan kan man afgøre sagen.


Når Kristian Herz udtaler, at processen forløb lige efter bogen, må man forstå, at der findes en standardmetode, efter hvilken man ved hjælp af en brand kan få en stålrammebygning til at kollapse. Den viden bør komme os til gavn.

Kristian Herz kunne til en begyndelse give en udførlig beskrivelse af, hvordan en sådan brand skal lægges til rette og antændes, for at man kan være sikker på, at bygningens stålskelet splintres "lige efter bogen", så bygningen lander i sin egen grundplan.

Og derefter må man udføre et rigtigt forsøg.

Næste gang en passende stålrammebygning skal rives ned, overlader vi den til videnskaben, som nu demonstrerer,
hvordan en brand kan få et stålskelet til at kollapse.

»En god videnskabelig teori er afprøvet igen og igen og stemmer så vidt muligt overens med virkeligheden. Konspirationsteoretikere er ofte mere selektive: de ignorerer fakta, og fokuserer mere på det, der bekræfter deres teori,« siger Maria Brockhoff.


Et heldigt forsøg vil uden tvivl rette et lammende slag mod "911 truth bevægelsen" og afslutte 14 års hidsige diskussioner, for selvom bevægelsen har andre indvendinger mod den officielle forklaring, er dette punkt så centralt, at det antagelig vil lægge sagen død.Hvorfor er dette forsøg ikke blevet udført for længst?

Det ville være det mest nærliggende, når man tænker på de enorme mængder af tid, kræfter og penge , man har brugt i de forløbne år. Fra visse sider på at rejse tvivl om den officielle teori - fra andre på at mane tvivlen i jorden.


Måske har myndighederne holdt sig tilbage, fordi  erfaringerne fra den virkelige verden har gjort det mere end sandsynligt, at forsøget vil mislykkes.To billeder fra branden i bygning 7

Når man spørger til, hvordan branden i bygning 7 for første gang i verdenshistorien er i

stand til at splintre et ståskelet, får man det svar, at det drejer sig om en brand af en

voldsomhed, som man aldrig tidligere har set mage til. (Okay - Kristian Hertz kaldte det

et brandforløb med begrænsede temperaturer.)

Men hvad skal man så kalde den brand, der foregik i Mandarin Hotel i Beijing. Her

havde man opmagasineret et stort lager af fyrværkeri, som skulle have været brugt til

det kinesiske nytår - og det gik der ild i. Men ikke en gang en indendørs

fyrværkeribrand kunne ødelægge bygningens skelet.


Mandarin Hotel

   .
Før ...

Under ...

Branden i Mandarin Hotel (Video)

... Og efter branden

Og der er mange andre tilfælde.


Hotel Plaza 2004Windsor hotel MadridHotel i Grozny


Og ingen af disse bygninger kollapsede.


Hvis man tør gennemføre forsøget

er der ikke noget at vente på.

Man kan ikke undskylde sig med, at forsøget ville blive for dyrt, for den bygning, man udser sig, skal jo under alle omstændigheder rives ned.

Bygningens ejerne vil blive glade. De normale nedrivningsfirmaer lider nemlig alle af den åbenlyse vrangforestilling, at der ikke er andet end sprængstoffer, der kan få en bygning til at kollapse, og det kan tage måneder at gøre en bygning klar til sprængning. Og så er det dyrt.

Nu kommer så et team af forskere. De skal bare have lidt ekstra brandbart materiale ind og derpå overhælde det med et par tusind kubikmeter flybrændstof. Så mangler man kun at stryge en tændstik - og vupti. Før solnedgang ligger huset på jorden. Hele forløbet kan højst tage en uges tid.

Indtil ovenstående forsøg er blevet tilfredsstillende udført, må man opstille følgende hypotese:

Når ingen eksperter i de forløbne 16 år har forsøgt at få en stålrammebygning til at kollapse ved hjælp af brand, skyldes det, at de udmærket ved, at det ikke kan lade sig gøre, og at de kun ville gøre sig selv til grin, hvis de forsøgte. Som følge deraf ved de, at bygning 7 blev bragt til fald ved hjælp af controlled demolition, som myndighederne havde arrangeret.

Men de ved også, at denne kendsgerning vil skabe politisk kaos i den vestlige verden, og derfor har de i fællesskab med det samlede establishment valgt at undertrykke sandheden.


Heldigvis er det meget let at tilbagevise denne hypotese.
Man behøver blot en ekspert og en æske tændstikker

CORBETT REPORT

NIST Medarbejder beretter

Halvdelen af USAs befolkning tvivler

Pentagon


På grund af den manglende efterforskning er det svært at opstille en sammenhængende teori. Det gælder ikke mindst begivenhederne omkring Pentagon.
Pentagon består af fem ringe af koncentriske bygninger. Flyet trængte gennem de tre af dem - og slog altså hul i seks mure.
Hullet i den sidste mur ses her. Det virker som om noget tungt har ramt her. Flyet forsvandt imidlertid efter denne bedrift - måske fordampede det.


Hvad ved vi om kollisionen?


Pentagon lige efter kollisionen   Vi ved at Pentagon blev ramt af et eller andet, og flere vidner bekræfter, at de så en Boing 767 ramme Pentagon. Dette er yderst interessant. Der blev taget billeder af bygningen umiddelbart efter påflyvningen, og de billeder blev undersøgt af en militær billedanalytiker. Han kunne hurtigt gøre opmærksom på et besynderligt forhold. I muren var der et hul - det var klart nok der, hvor flyet havde ramt, men en Boeing har to vinger, og på hver vinge sidder en motor, der vejer ca. 6 tons. Når man ved hvor flyets næse har ramt, så kan man også præcist angive hvor motorerne burde ramme, og når en metalklods på 6 tons ankommer med 800 km i timen, giver det ødelæggelser. Imidlertid var der ingen spor på de steder, hvor motorerne burde have ramt.

Analytikeren kunne derfor fastslå at hvis det havde været en Boeing 767 så havde den ikke haft vinger på.

Den sag har skabt ikke så lidt hovedbrud for folk der vil forklare ødelæggelserne på Pentagon.
Forklaring nr. 1

En forklaring kan være, at flyets vinger svingede bagud og blev foldet ind i kabinen, da flyet stødte ind i muren. Derfor blev hullet i muren ikke så stort, og flyets brændstoftanke - der sidder i vingerne - kunne følge med helt ind i Pentagon, før de eksploderede.

Hentet herfra


Undskyld: Hvis flyets næse bliver bremset ved at ramme muren - vil vingerne så fortsætte fremad efter inertiens lov. Eller har en "konspirationsteoretiker" til denne lejlighed opfundet en helt ny naturlov.Professor Kasper Lippert-Rasmussen fra Aarhus Universitet er dykket ned i en del konspirationsteorier for blandt andet at finde ud af, om deres argumenter er bygget anderledes op end teori inden for samfundsvidenskabelig forskning, som han selv praktiserer.

Han har fundet ud af, at de værste konspirationsteorier opfylder to kriterier:

De accepterer præmisser for deres teori, som de aldrig ville acceptere, hvis sagen gik dem imod.

De bruger åbenlyst usandsynlige hjælpehypoteser, alene fordi de støtter konspirationsteorien.


Læs mere herForklaring nr. 2


Historikeren Ole Retsbo en en stærk fortaler for den officielle teori. Også han har en forklaring på, at Boeingmaskinen manglede vinger, da den ramte Pentagon.
Den blev fløjet af en utrænet pilot. Han vippede maskinen fra side til side og kom derved til at ramme jorden med vingespidserne, sådan at vingerne blev revet af, og kun kabinen ramte bygningen.

 En Boeing 767 har et vingespan på 50 m. D.v.s. at den højst kan have været 25 m over jorden, da den første vinge blev revet af. Nu mister flyet sin opdrift og vil falde mod jorden som en sten, og da den falder fra 25 m højde, vil den ramme jorden efter ca 2,5 sekunder, og i den tid vil det - som et projektil -  bevæge sig ca. 550 m fremad. Det betyder at ulykken må indtræffe mindre end 550 m fra Pentagon, for ellers vil flyet ikke ramme bygningen men lande på græsplænen udenfor.

Lad os antage at det var den højre vinge, der blev revet af. Så længe flyet bevæger sig, vil der være trykforskel mellem over- og underside på den venstre vinge. Vingen har ikke længere et modspil fra den højre vinge, og den vil derfor løfte sig, og snart svinge maskinen om på ryggen, og herved kan også venstre vinge ramme jorden og blive revet af. Så vidt så godt.

Men de vidner, der så maskinen ramme Pentagon - var der nogen af dem, der så maskinen rotere rundt, eller bare at vingerne blev revet af? Det var der så vidt vides ikke.

Det værste er dog, at ifølge denne forklaring burde der ligge 2 afrevne vinger indenfor en afstand af små 600 m.
Det gjorde der ikke.Under alle omstændigheder.
Her er Ole Retsbos forklaring


OLE RETSBO


Hvorfor blev flyet ikke identificeret på stedet?

Et passagerfly består af tusindvis af enkeltdele, og mange af dem er forsynet med fabrikationsnumre, som alle står optegnet i flyets database.

Hvis et fly forulykker sådan, at det bliver slået fuldstændig til pindebrænde, består standardmetoden i at indsamle så mange af disse dele som muligt og så fastslå, om de alle stammer fra samme fly. Det er grunden til, at et fly, der er forulykket på jorden, altid kan identificeres.

Det skete ikke, til trods for at der var opstået usikkerhed om, hvad det var for en genstand, der havde ramt Pentagon.
  DEN ULTIMATIVE VIDEO OM 911

Den kommer rundt i alle hjørner
Den varer 5 timer
Men man kan se den lidt ad gangenTOP