KONSPIRATIONSTEORIEROrdet konspiration kan kalde skrækken frem i enhver. For sit indre blik ser man gustne kardinaler og deres flasker med dødelig gift gemt i de folderige gevandter – en ung adelsmand spræller i sine sidste dødskramper og bliver diskret båret væk af hætteklædte mænd, der smider ham i voldgraven.

 

Men i virkelighedens verden er konspiration en ting, der er lige så dagligdags som rugbrød og mælk. Det har samme betydning som det danske ord sammensværgelse, og det fortæller blot, at nogle mennesker har stukket hovederne sammen og aftalt en eller anden forbrydelse. Det er noget, der foregår hver time døgnet rundt, for bortset fra spontane affekthandlinger begynder alle forbrydelser med en planlægning d.v.s. en konspiration.

 

Når politiet nu skal opklare sådan en forbrydelse, må de nødvendigvis undersøge, hvem der har planlagt den - altså har konspireret. I sagens natur vil alle politiets teorier på den måde være konspirationsteorier.

Men når man med et hånligt smil omtaler "konspirationsteorier", så er det naturligvis ikke politiets daglige arbejde, man mener.

 

På sær vis er det lykkedes en eller anden snedig spindoktor at give befolkningen det indtryk, at såfremt der skulle opstå en ubehagelig mistanke, så behøver man blot at udtale ordet ”konspirationsteori”, så har man endegyldigt bevist, at det drejer sig om: ”En åbenlyst forrykt teori, der bygger på lige dele paranoia, vildtvoksende fantasi og en sygelig trang til at gøre sig bemærket.”    

 

Det er meget praktisk. Hvis der f.eks. i befolkningen opstår rygter om at regeringen eller andre fine mennesker skulle være indblandet i noget uhæderligt eller ligefrem kriminelt, så kan det være risikabelt at gå ud i en argumentation - specielt hvis rygtet taler sandt.


Men det behøver man heldigvis heller ikke. Man kan blot stille sig op, se mildt overbærende ud og sige: ”Det her er jo helt klart en af de sædvanlige konspirationsteorier, som naive mennesker er så glade for.”


Så forstummer al diskussion, for der jo ingen der har lyst til at fremstå som renlivet tumpe. 

 

Men hvis man skærer gennem al spindoktorvrøvlet, så bliver der ikke andet tilbage af begrebet "konspirationsteori", end en påstand om at enhver, der tillader sig at rette en mistanke mod sin egen regering eller andre honoratiores, nødvendigvis må være bindegal. Det er nok et synspunkt, som enhver diktator vil tilslutte sig med jubel.

 

Det er værd at lægge mærke til, at mistanker mod folk, der står længere nede på samfundsstigen – det være sig gangstere eller islamiske terrorister - så at sige aldrig bliver benævnt konspirationsteorier.

 

Man kunne få den tanke, at ordet ”konspirationsteori” først og fremmest skal tjene som en art trylleformular, der skal skærme landets elite mod kriminelle beskyldninger.


 Ordet "konspirationsteori" bør derfor udryddes af sproget.

I stedet må man skelne mellem seriøse og useriøse teorier. Man må se på om de bygger på dokumenterede kendsgerninger og videnskabelige metoder, eller om de hviler på fordomme, løse rygter og alt-det-man-da-kan-sige-sig-selv. Det kan ikke nytte noget at opdele teorier efter hvem, der fremsætter dem og hvem, der bliver kritiseret.

 

Der er nemlig mange slags kritikere til, og man kan ikke skære dem alle over en kam. Nogle er virkelig åbenlyst skrupskøre, til gengæld er der andre, der viser sig at have ret. Men det ved man ikke, før man har undersøgt det.

 

Man skal gøre sig klart, at magthavere er mennesker, der for alt i verden ønsker at udøve magt, og en del af dem har en rimelig fleksibel indstilling, når det kommer til moralske spørgsmål.

 

Hvis de står overfor irriterende modstandere, som de ikke kan komme til livs på anden måde, kan det være fristende i hemmelighed at begå en forbrydelse og bagefter give modstanderne skylden for den. Det er det, man kalder en false flag operation. Så har man en perfekt undskyldning for at kaste sig over modstanderne og knuse dem.

 

Der er en del eksempler på, at den slags operationer virkelig har fundet sted.